Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 48
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
Когато е разрешено едновременно­то им пре­минаване, водачът на нерелсово ППС е длъжен да пропусне релсо­во­то: