Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 1
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 2 верни отговора
При светване на кой от символите върху арматурното табло има опасност от сериозна повреда в двигателя, ако не преустановите движението?