Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 55
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
Когато на кръстовище пътните ленти не са обозначени с пътна маркировка за движение в съот­ветна посока, завиването надясно е разрешено да се извършва: