Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 43
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
На кои от изброените превозни средства е забранено да навлизат след този знак?