Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 4
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
Кои от посочените условия е необходимо да бъдат налице за да може при движение в населено място водачът да използва най-удобната за него пътна лента?