Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 31
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 1 верен отговор
При светване на кой контролен индикатор от арматулното табло има опасност от сериозна повреда в двигателя, ако не преустановите движението?