Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 30
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 1 верен отговор
На показаната схема с буква „б” е означен пътният знак, който сигнарлизира, че разстоянието до железопътния прелез е: