Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 3
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 1 верен отговор
Значението на кой от пътните знаци е „Забранено е влизането на ППС, с маса с товар, по-голяма от означената”?