Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 20
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
При паркиране преди кръстовище водачът е в нарушение, ако разстоянието от автомобила до кръстовището е: