Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 19
Въпрос 1 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
Забраната, въведена с този пътен знак с допълнителна табела, се отнася за: