Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 93
Въпрос 2 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
В кои случаи, при тази допълнителна табела, водачът е задължен да спазва забраната, въведена с пътния знак?