Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 70
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 1 точка

Този въпрос има 3 верни отговора
Кой от изброените факти е признак за умора на водача?