Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 61
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
С кое от изброените действия при тази ситуация ще осигурите по-голяма безопасност за децата?