Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 87
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 2 точки

Този въпрос има 1 верен отговор
При движение в тунел с дължина над 500 м, дистанцията между леките автомобили, трябва да е равна на разстоянието, изминавано за две секунди с разрешената скорост на движение.