Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 11
Въпрос 3 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 2 верни отговора
Как трябва да постъпите при тази ситуация, ако водачът на синия автомобил, който трябва да ви пропусне, не показва с действията си, че ще спре?