Изпитни листовки за кандидат-шофьори

Започни листовката отново | Избери друга листовкаКатегория B
Листовка No. 46
Въпрос 5 от 45

Точки: 0 от 97
Въпросът носи 3 точки

Този въпрос има 3 верни отговора
При тази ситуация, преминавайки покрай спрелия на спирката тролейбус: